associats

Emblecat té al darrere un equip de professionals acreditats a disposició dels associats que vetlla pels seus interessos d’acord amb la filosofia per la qual es creà l’Associació, essent una de les seves fites més importants fer difusió dels estudis més recents dels propis associats.

Emblecat està formada d’associats professionals o investigadors disposats a col·laborar en les diferents activitats que es programin durant l’any i dilettanti que amb la seva presència i interès en els actes programats demostren l’èxit del treball dut a terme per l’Associació. Per tant, tan uns com els altres són fonamentals per Emblecat.

Emblecat a travès de la seva Junta i dels seus coordinadors ofereix:

– assessorament en la recerca, a més de la participació en les diferents activitats culturals que es proposin per donar a conèixer les darreres aportacions dels associats investigadors d’Emblecat.

informació sobre congressos, jornades, cursos, exposicions i altres temes que puguin ser del seu interès com a dilettanti o bé pugui ajudar a formar i a ampliar els estudis de recerca a l’associat investigador.

– participació dels no associats en esdeveniments puntuals per tal que ens conegui i sol·licitud d’ informació professional sobre un tema concret del seu interès.

Si té interès en fer-se membre d’Emblecat trobarà la manera de fer-ho en l’apartat d’Fer-se soci.