membres de la junta i coordinadors

MEMBRES DE LA JUNTA D’EMBLECAT

Esther García Portugués (presidenta)

Alma Linda Reza Vázquez (vicepresidenta)

Alina Gavrus-Ion (secretària)

Xavier Roura Bernal (tresorer)

Ventura Bajet (vocal)

Marisol Barrientos Lima (vocal)

 

REVISTA: EMBLECAT:

Consell editorial

Esther Garcia Portugués (Directora)

Ventura Bajet Royo. Laude Cía. Inversora S.A.

Teresa Camps Miró. Universitat Autònoma de Barcelona

Diana Carrió-Invernizzi. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Maria Garganté Llanes. Universitat Pompeu Fabra-Universitat Autònoma de Barcelona

Abel Garcia Cortés. Fundació Martí l’Humà

Maria Rosa Tamarit Sumalla. Universitat Rovira Virgili

Eliseo Trenc. Université de Reims

 

Multimèdia:

Marisol Barrientos Lima (directora)

Alma Linda Reza Vázquez (Comunicació i xarxes socials)

Laura Feliz Oliver (anglès)

Alina Gavrus

Esther García Portugués

 

ACTIVITATS

Itineraris:

Alma Linda Reza Vázquez

Conferències:

Ricard Sentís

Alma Linda Reza Vázquez

Recerques

Dona i imatge femenina:

Mercat de l’Art:

Arts visuals i sonores :

Llenguatges – emblemàtica (vinculat a la recerca Text i imatge):

Festa i tradicions (Antropologia)