publicaciones – Lenguajes (Emblemática-Imagen y texto)

Lenguajes (Emblemática, Imagen y texto) 

Barceló Cortés, A., “La memoria de las plantas: aproximación etnobotánica a la iconografía del Itinerarium mentis in Deum representado en la iglesia de San Francisco, Torreblanca, Castellón”,VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Emblemática. Palabras, símbolos, emblema. Las estructuras gráficas de la representación, Madrid, Universidad Complutense, 14, 15 y 16 de septiembre de 2011.

Barceló Cortés, A., “Imagen, memoria y movimientos de revitalización social en la iconografía de la iglesia de San Francisco, Torreblanca, Castellón”, dins Zafra; Azanza (eds.). Emblemática trascendente, Anejos de Imago nº 1, Sociedad Española de Emblemática, Universidad de Navarra, Pamplona, 2011, pp. 195-218. [ISBN: 978-8081-212-2].

Barceló Cortés, A., “Torreblanca memòria d’un fitònim I paisatge oblidat”, dins Pradilla (ed.). Art i lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa, Onada edicions, Benicarló, 2008, pp. 69-89. [ISBN: 978-84-96623-17-0].

Barrientos Lima, M., «El maestro del Liber Instrumentorum. Un estudio sobre la miniatura valenciana del gótico internacional», Revista Emblecat, núm. 1, 2012, pp. 31-42 [ISSN 2014-5675]

Barrientos Lima, M.,»La miniatura entorn del 1400: marginàlia al Breviari del Rei Martí», en Alcoy, R. i Besaran, P. (ed.). Art i devoció a l’Edat Mitjana. Imatges indiscretes, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2011, pp. 121-132 [ISBN: 9788447534630]

Barrientos Lima, M., “La representació del monarca en l’Aureum Opus d’Alzira: tipologies , models i particularitats”, dentro de R. Alcoy (ed.) El Trecento en obres. Art de Catalunya i art d’Europa al segle XIV. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009, pp. 425-434 [ISBN 978-84-475-3394-7]

Barrientos Lima, M. “L’infant nu a principis de segle XV. Un estudi del cos en la marginalia del Breviari del rei Martí”, en R. Alcoy i P. Beseran (eds.) El romànic i el gòtic desplaçats. Estudis sobre l’exportació i migracions de l’art català medieval, Barcelona, Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2007, pp. 247-274 [ISBN 978-84-475-3239-1]

Bogoni, Roberta, «La Biblia como herramienta de gestación del mundo plástico de Joan Miró», Emblecat. Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, núm.3, 2014, p.  67-81 [ISSN 2014-5667, ISSN digital 2014-5675].

Esquinas Giménez, N., El Monumento al General dominicano Ulises Heureaux, de Pere Carbonell (1897), XIX Congreso del Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Las Artes y la Arquitectura del poder, Castelló, Universidad Jaume I, 5-8 de setembre de 2012 [en prensa]

Feliz Oliver, Laura,»Mito y dualidad en los emblemas de Alciato: Cadmo, Jano y Pan»,  Emblecat. Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, núm.4, 2015, p.  11-22 [ISSN 2014-5667, ISSN digital 2014-5675]. 

García-Cortijos, Abel, «La capilla de San Marcos del Castillo de Bellver, Palma de Mallorca, una nueva hipótesis sobre el pavimento»,  Emblecat. Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, núm.4, 2015, p.  37-48 [ISSN 2014-5667, ISSN digital 2014-5675]. 

García Portugués, E., «Lujuria y venganza desesperada. Salomé y Electra», Actas del IX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Emblemática (SEE): Confluencia de la imagen y la palabra. Emblemática y artificio retórico, Málaga, Universidad de Málaga, 25-27 de setembre de 2013.

García Portugués, E., «De la sirena de Ulises a la de Picasso y Miquel Barceló», dins les Actes del VIIIè Congrés de la Sociedad Española de Emblemática, Palabras, símbolos, emblemas, Las estructuras gráficas de la representación, Madrid, Universidad Complutense, setembre 2011.

 García Portugués, E., “Cambios y pervivencias en los túmulos de nobles militares en la Cataluña del siglo XVIII”, Actas del IV Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Catalunya i Europa a l’Edat Moderna, Pedralbes. Revista de Historia Moderna, vol. I, Barcelona, Universitat de Barcelona, 14-18 de Diciembre de 1998, pp. 371-380.[ISSN 0211-9587] Ver texto

García Portugués, E., “La Escuela de Atenas de Rafael y su difusión en la prensa romana de finales del siglo XVIII»,  Actas del VI Congreso internacional de la Sociedad Española de Emblemática: Imagen y Cultura. La interpretación de las imágenes como Historia cultural, Gandía, Universitat de València, 16-18 de Octubre de 2007 (2008), pp. 785-801. [ISBN 978-84-482-5090-4] Ver texto

García Portugués, E., “’Hércules y Ónfale’ en Fastos de Ovidio. El texto llevado a la pintura”, Actas del VII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Emblemática: Emblemática trascendente. Hermenéutica de la imagen, iconología del texto, Pamplona, Universidad de Navarra, 9-11 de desembre de 2009. Ver resumen y texto

García Portugués, E., Zoomanía. Del símbol a la mascota (cat.exp.) Barcelona, Museu de Ceràmica de Barcelona y Ajuntament de Barcelona, 2010.

Gavrus, Alina, «Otakus de Barcelona: estudio de la comunidad»,  Emblecat. Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, núm.4, 2015, p.  73-87 [ISSN 2014-5667, ISSN digital 2014-5675]. 

Ortiz Garcia, Jose A., “El espectáculo del poder y la muerte en la Barcelona barroca”, Actas del XIX Congreso Nacional de Historia del Arte, Castelló, Universitat Jaume I, 2012 .

Ortiz Garcia, Jose A., “Interpretacions de la mort en la Catedral de Girona en època barroca”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, núm. 53, 2011.

Ortiz García, J. A., “Vestirse para la muerte. El luto y el tejido funerario en las colecciones del CDMT”, DataTèxtil, nº26, 2012, pp. 34-49 [ISSN 1139-028X]

Ortiz García, J.A., «La imatge del purgatori en la Catalunya barroca. Aproximació iconogràfia», Revista Emblecat, núm. 1, 2012, pp. 49-56 [ISSN 2014-5675]

Ortiz García, J.A., «Emblemas de muerte y vanidad: del cráneo barroco al cráneo contemporáneo», dins les Actes del VIIIè Congrés de la Sociedad Española de Emblemática, Palabras, símbolos, emblemas, Las estructuras gráficas de la representación, Madrid, Universidad Complutense, setembre 2011 (en premsa)

Ortiz García, J. A., “Entre novísimos y cartujos. La cultura gráfica catalana entorno a la muerte”, Actas del VII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Emblemática: Emblemática trascendente. Hermenéutica de la imagen, iconología del texto, Pamplona, Universidad de Navarra, 9-11 de desembre de 2009, 2011, p.607-617 [ISBN 978-84-8081-212-2]. Ver texto

Ortiz García, J. A., «Las relaciones de sucesos funerarios en el obispado de Barcelona, siglos XVII y XVIII», VI Coloquio Internacional de la Sociedad para el Estudio de las Relaciones de Sucesos, SIERS, San Millán de la Cogolla ( La Rioja ) del 2 al 4 de desembre de 2010 [en premsa]

Reza Vázquez, A., «Totha Pulchra. La imagen mariana como imagen emblemática», Revista Emblecat, núm. 1, 2012, pp. 43-48 [ISSN 2014-5675]

Reza Vázquez, A., «Atheneo de Grandesa un ejemplo de literatura emblemática catalana (1681)», Actas del VI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Emblemática: Imagen y Cultura. La interpretación de las imágenes como Historia cultural, Gandía, Universitat de València, 16-18 de Octubre de 2007 (2008). [ISBN 978-84-482-5090-4] Ver texto

Salom de Tord, M.Antonia, «La maja maldita deFederico Beltran Masses: la seducción por la modelo», Emblecat. Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, núm.3, 2014, p.  83-96 [ISSN 2014-5667, ISSN digital 2014-5675].

Sánchez Sauleda, S. “Religió i mitologia al tombant de segle: l’obra pictòrica d’Aleix Clapés (1846-1920)”, Emblecat. Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, núm. 2, 2013, pp. 93-104. [ISSN: 2014-5675 / ISSN electrònic: 2014-5675].

Sánchez Sauleda, S. “Un bust-retrat de Ramon Amadeu: Ismael Smith i la decoració del Museu d’Art Decoratiu i Arqueològic de Barcelona (1910)”, Emblecat. Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, núm. 3, 2014, pp. 51-65. [ISSN: 2014-5667 / ISSN electrònic: 2014-5675].

Sánchez Sauleda, S. “Una nova lectura arquitectònica del Palau Maricel: entre el Noucentisme i l’eclecticisme”, I Simposi Internacional sobre el Noucentisme, Barcelona – Sitges, 2014. [en premsa]