Publicaciones – Artistas (Biografías y exposiciones)

Exposiciones y Biografías de Artistas

Exposiciones:

Garcia Portugués, E., Mariano Andreu (1888-1976), catàleg de l’exposició, Madrid, Galería José de la Mano, 2007 [M. 17.730-207]

García Portugués, E., Rachele Bianchi. L’espressività del silenzio (cat.exp.), Roma, Verso L’arte Edizioni, 2013 [ISBN 978-88-98280-03-2]

Biografías por el apellido de los artistas

Andreu Mariano

Garcia-Portugués, Esther, «Mariano Andreu. Del Don Juan del Ballet de Gluck a la versió teatral de Montherlant», EMBLECAT, revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i societat, núm.4, Barcelona, Emblecat Edicions, 2015, pp.89-108 [ISSN 2014-5667; ISSN digital 2014-5675].

Garcia-Portugués, Esther, «Sensus. L’esmalt de Mariano Andreu s’exhibeix al Museu del Disseny de Barcedlona», L’Esmalt, núm. 195, març 2015, pp. 9-14 [ISSN 1131-9364]

Garcia Portugués, E., «Entre lo aparente y lo real en la vida y en la obra de Mariano Andreu», Congreso Internacional. Imagen y Apariencia (s. XV-XXI), Murcia, Universidad de Murcia, 19-21 de Noviembre de 2008. [ISBN 978-84-691-8432-5]. Consulteu el text aquí mateix.

Garcia Portugués, E., «Andreu Estany, Mariano», Diccionario Biográfico Español, vol.4, Madrid, Real Academia de la Historia (2007), 2010 [ISBN 13: 978-84-96849-60-0, obra completa 978-84-96849-56-3. D. L.: M-43389-2009]

Garcia Portugués, E., «El reconeixement artístic de Mariano Andreu en el nostre país», Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Sant Jordi, XXI, 2007 (2008), p. 101-116. [ISSN 1133-0341 B-44.228-2008]

Garcia Portugués, E., Mariano Andreu (1888-1976), catàleg de l’exposició, Madrid, Galería José de la Mano, 2007 [M. 17.730-207]

Garcia Portugués, E., «’La piga’ en els retrats de Mariano Andreu», en el Butlletí Reial Cercle Artístic, núm. 25, 2007, p. 14-15, il. [ISSN 2013-8342]

Garcia Portugués, E., «Mariano Andreu Estany (Mataró 1888-1976), un artista polifacético reconocido fuera de nuestras fronteras», Mariano Andreu, (catálogo exposición), Madrid, Galería José de la Mano, 2007, p. 7-26, il.

Garcia Portugués, E., «El tractament de l’espai interior en l’obra de Mariano Andreu (1888-1976)»,  Jornades Internacionals: Espacios interiores. Casa y Arte, organitzades per la Universitat de Barcelona i la Université de Perpignan Via Domitia, gener, 2006, p.367-377, il. [ISBN 978-84-475-3193-6]

Garcia Portugués, E., «Mariano Andreu (1888-1976), soci del Reial Cercle Artístic. Un artista més conegut a l’estranger que al nostre país», Butlletí Reial Cercle Artístic, núm. 15, 2005, p. 3-4, il. [ISSN 2013-8342]

Beltrán Masses, Federico
Salom de Tord, M.Antonia, “La maja maldita deFederico Beltran Masses: la seducción por la modelo”, Emblecat. Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, núm.3, 2014, p.  83-96 [ISSN 2014-5667, ISSN digital 2014-5675].

Bianchi, Rachele

García Portugués, E., Rachele Bianchi. L’espressività del silenzio (cat.exp.), Roma, Verso L’arte Edizioni, 2013 [ISBN 978-88-98280-03-2]

Caravaggio

Subirana, R.M.; Vallugera, A. (eds.), Caravaggio: 400 anys després, ACAF/ART Llibres, Barclona, Universitat de Barcelona, 2013 (en premsa).

Vallugera, A., «Annex Bibliogràfic», Congrés Internacional Caravaggio: 400 anys després, ACAF/ART Llibres, Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, 2013 (en premsa).

Casas, Ramon

Sánchez Sauleda, Sebastià, “Ramon Casas i Laureà Barrau: crònica d’un viatge a Granada i d’un retrat a Tom Roberts (1883-1884)”, EMBLECAT, revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i societat, núm.4, Barcelona, Emblecat Edicions, 2015, pp.49-50 [ISSN 2014-5667; ISSN digital 2014-5675].

Feininger, Lyonel

Brass, Isabel, “Lyonel Feininger” en Friedrich, Julia (editor), Meisterwerke der Moderne. Die Sammlung Haubrich im Museum Ludwig, Köln 2012, p. 72-73.
Mataré, Ewald
Brass, Isabel, “Ewald Mataré” en Friedrich, Julia (editor), Meisterwerke der Moderne. Die Sammlung Haubrich im Museum Ludwig, Köln 2012, p. 156-157.
Medina-Campeny
Garcia-Portugués, Esther, Xavier Medina-Campeny a la VIII Mostra Internazionale: La leggerezza della scultura”, Emblecat. Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, núm.3, 2014, p.  182-187 [ISSN 2014-5667, ISSN digital 2014-5675].
Miró, Joan
Bogoni, Roberta, “La Biblia como herramienta de gestación del mundo plástico de Joan Miró”, Emblecat. Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, núm.3, 2014, p.  67-81 [ISSN 2014-5667, ISSN digital 2014-5675].
Bogoni, Roberta, “Ángeles y demonios: el universo femenino en la obra de Joan Miró”, Nuevas Artemisias. Creación, tradición y mito, Barcelona, Emblecat Edicions, 2014, p.119-136.
Vilasís, Andreu
Garcia-Portugués, Esther, «Andreu Vilasís i l’esmalt a nivell internacional», EMBLECAT, revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i societat, núm.4, Barcelona, Emblecat Edicions, 2015, pp. 137-144 [ISSN 2014-5667; ISSN digital 2014-5675].

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *