la miniatura del 1400

Marisol Barrientos Lima ha publicat un article vinculat a la línia d’investigació Imatge i text d’EMBLECAT. Aquí en teniu la referència:

Barrientos Lima, M.,”La miniatura entorn del 1400: marginalia”, seminari impartit dins del curs Imatges indiscretes. Art i devoció a l’Edat Mitjana, organitzat pel grup d’investigació EMAC Romànic i Gòtic, Departament d’Història de l’Art, Universitat de Barcelona. Barcelona, 2-19 abril 2008 [en premsa]

el monarca a l”Aureum Opus’ d’Alzira

Marisol Barrientos Lima ha publicat un article vinculat a la línia d’investigació Imatge i text d’EMBLECAT. Aquí en teniu la referència:

Barrientos Lima, M., “La representació del monarca en l’Aureum Opus d’Alzira: tipologies , models i particularitats”, dins R. Alcoy (ed.) El Trecento en obres. Art de Catalunya i art d’Europa al segle XIV. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009, pp. 425-434 [ISBN 978-84-475-3394-7]

el nen a la marginalia del ‘Breviari del rei Martí’

Marisol Barrientos Lima ha publicat un article vinculat a la línia d’investigació Imatge i text d’EMBLECAT. Aquí en teniu la referència:

Barrientos Lima, M.,”L’infant nu a principis de segle XV. Un estudi del cos en la marginalia del Breviari del rei Martí”, a R. Alcoy i P. Beseran (eds.) El romànic i el gòtic desplaçats. Estudis sobre l’exportació i migracions de l’art català medieval. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2007, pp. 247-274 [ISBN 978-84-475-3239-1]

Atheneo de Grandesa

Alma Reza Vázquez ha publicat un article vinculat a la línia d’investigació Imatge i text d’EMBLECAT. Aquí en teniu la referència:

Reza Vázquez, A., “Atheneo de Grandesa un ejemplo de literatura emblemática catalana (1681)”, Actas del VI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Emblemática: Imagen y Cultura. La interpretación de las imágenes como Historia cultural, Gandía, Universitat de València, 16-18 de Octubre de 2007 (2008).[ISBN 978-84-482-5090-4]

Vegeu text

successos funeraris bisbat Barcelona

J. Antonio Ortiz García ha publicat un article vinculat a la línia d’investigació Imatge i text d’EMBLECAT. Aquí en teniu la referència:

Ortiz García, J. A., “Las relaciones de sucesos funerarios en el obispado de Barcelona, siglos XVII y XVIII”, VI Coloquio Internacional de la Sociedad para el Estudio de las Relaciones de Sucesos, SIERS, San Millán de la Cogolla ( La Rioja ) del 2 al 4 de desembre de 2010 [en premsa]

cultura gràfica catalana entorn la mort

J. Antonio Ortiz García ha publicat un article vinculat a la línia d’investigació Imatge i text d’EMBLECAT. Aquí en teniu la referència:

Ortiz García, J. A., “Novísimos y cartujos. La cultura gráfica catalana entorno a la muerte”, Actas del VII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Emblemática: Emblemática trascendente. Hermenéutica de la imagen, iconología del texto, Pamplona, Universitat de Navarra, 9-11 de desembre de 2009 [en premsa]

Vegeu text

farmàcies modernistes

Fátima López Pérez ha publicat un article vinculat a la línia d’investigació Imatge i text d’EMBLECAT. Aquí en teniu la referència:

López Pérez, F., “Las farmacias modernistas en el paisaje urbano de Barcelona: cambios desde la inauguración de su ornamentación hasta la actualidad”, XVIII Congreso del Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Mirando a Clio. El arte español espejo de su historia, Santiago de Compostela, Universitat de Santiago de Compostela, 20-24 de setembre de 2010 [en premsa]

Zoomania. Catàleg d’exposició

Esther García Portugués ha col·laborat en el catàleg d’aquesta exposició, vinculada a la línia d’investigació Imatge i text d’EMBLECAT. Aquí en teniu la referència:

García Portugués, E., Zoomania. Del símbol a la mascota (cat.exp.) Barcelona, Museu de Ceràmica de Barcelona i Ajuntament de Barcelona, 2010

 

Hèrcules i Ònfale

Esther García Portugués ha publicat un article vinculat a la línia d’investigació Imatge i text d’EMBLECAT. Aquí en teniu la referència:

García Portugués, E., “’Hércules y Ónfale’ en Fastos de Ovidio. El texto llevado a la pintura”, Actas del VII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Emblemática: Emblemática trascendente. Hermenéutica de la imagen, iconología del texto, Pamplona, Universidad de Navarra, 9-11 de desembre de 2009 [en premsa]

Vegeu text

l’escola d’Atenes de Rafael

Esther García Portugués ha publicat un article vinculat a la línia d’investigació Imatge i text d’EMBLECAT. Aquí en teniu la referència:

García Portugués, E., “La Escuela de Atenas de Rafael y su difusión en la prensa romana de finales del siglo XVIII”, Actas del VI Congreso internacional de la Sociedad Española de Emblemática: Imagen y Cultura. La interpretación de las imágenes como Historia cultural, Gandía, Universitat de València, 16-18 d’octubre de 2007 (2008), pp. 785-801.[ISBN 978-84-482-5090-4]

Vegeu text