Feliz Oliver, Laura

| Llicenciada en Belles Arts

  • Especialidad: Restauradora i conservadora
  • Contacto: lfelizoliver@gmail.com

Experiencia profesional

Pràctiques de restauració de béns culturals al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), tot cursant el darrer any de la llicenciatura en Belles Arts; pràctiques de restauració d’obra gràfica al National Maritime Museum (NMM), de Londres, durant la seva estada al Regne Unit; becària restauradora (beca de professionalització) al Museu Marítim de Barcelona (MMA); becària col·laboradora (beca de col·laboració) a l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UB; restauradora de llibres i obra gràfica a diferents tallers de restauració especialitzats; col·laboradora editorial d’E-Cristians per a la Diputació de Barcelona; escenògrafa del grup de teatre Aulascenica del grup de recerca Aula Música Poètica (UB), coordinat per la doctora Lola Josa i dirigit per Gaston Gilabert. Actualment treballa com a restauradora d’obra gràfica i realitza un voluntariat de conservació i restauració de llibres i obra gràfica al taller de restauració del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, sota la supervisió de la seva directora, Dra. M.ª Dolores Díaz de Miranda y Macías, O.S.B.

Formación acadèmica

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (UB, 2006); llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (UB, 2012); Certificat d’Aptitud Pedagògica d’Educació Plàstica i Visual (UB, 2009); Master of Arts in Conservation of Fine Arts, amb mencions, per la Northumbria University (Newcastle upon Tyne, Regne Unit, 2008). Actualment està realitzant, dins el programa de doctorat Originalidad y tradición en el Siglo de Oro, la seva tesi doctoral, codirigida interdisciplinàriament pels professors de la UB Dra. Lola Josa, professora de la Facultat de Filologia i coordinadora del grup de recerca consolidat i financiat per la Generalitat de Catalunya Aula Música Poética, i Dr. Raimon Arola, professor de la Facultat de Belles Arts i director de la revista Arsgravis.

Lineas de investigación

The conservation treatment of a late 19th century photomechanical printed portrait by an unknown artist, focusing on research into late 19th century photographic techniques and the scientific analysis of salt efflorescence on paper using SEM/EDX, XRF and XRD (Northumbria University, Newcastle upon Tyne, 2008), tesina de màster dirigida per la professora de la Northumbria University i coordinadora del programa del Master of Arts in Conservation of Fine Arts Dra. Jane Colbourne (treball de recerca pluridisciplinar i teòric-pràctic sobre els processos de reproducció fotomecànics del segle XIX a Anglaterra, conduent a la seva l’especialització com a investigadora i restauradora professional). Actualment està realitzant la seva tesi doctoral, recerca codirigida interdisciplinàriament pels professors de la UB Dr. Raimon Arola, de la Facultat de Belles Arts, i Dra. Lola Josa, de la de Filologia, l’objecte de la qual és la recepció a Espanya de l’Emblematum liber d’Andrea Alciato.