Revista Emblecat Núm. 1 (2012)


 • Crèdits - Créditos
  • Crèdis - Créditos (p. 1-4)

   Autor: Emblecat Edicions

   PDF

 • Presentacions - Presentaciones
  • Presentació - El fenómeno verbovisual de la emblemática presente en Emblecat (p. 5-6)

   Autor: Garcia Mahiqués, Rafael

   PDF
  • Presentació - Figuració i interpretació com a llegat de la creació artística (p. 7-8)

   Autor: Subirana Rebull, Rosa Maria

   PDF

 • Article - Articles - Papers
  • Festa i emblema a la Manresa Setcentista: alguns exemples (p. 9-14)

   Autor: Garganté Llanes, Maria

   PDF
  • Les exèquies del bisbe Eustaquio de Azara i Perera (p.15-20)

   Autor: Ortiz, José Antonio

   PDF
  • La imatge de Ferran VII a Sabadell i Terrassa (p. 21-30)

   Autor: Garcia-Portugués, Esther

   PDF
  • El maestro del Liber Instrumentorum. Un estudio sobre la miniatura valenciana del gótico internacional (p. 31-42)

   Autor: Barrientos Lima, Marisol

   PDF
  • 'Totha Pulchra'. La imagen mariana como imagen emblemática (p. 43-48)

   Autor: Reza Vázquez, Alma

   PDF
  • La imatge del purgatori en la Catalunya barroca. Aproximació iconogràfica (p. 49-56)

   Autor: Ortíz, José Antonio

   PDF
  • Simbolismo en la cultura rusa: S. Rachmaninov, A. Skriabin y I. Stravinski (p. 57-62)

   Autor: Sayfúllina, Marina

   PDF
  • Els símbols de l’ornamentació vegetal i els emblemes farmacèutics en la decoració de la farmàcia modernista Novellas/Bolós de Barcelona (p. 63-68)

   Autor: López Pérez, Fàtima

   PDF
  • La serpiente: de la veneración al pecado (p. 69-74)

   Autor: Regadera, Patrícia

   PDF
  • L'Oratoire des Cordonniers de Daniel Ogier. Missatge i símbol d'una ciutat (p. 75-82)

   Autor: Garcia-Portugués, Esther

   PDF
  • Aproximació a la figura de la modista a final del segle XIX: de la producció anònima a l'etiqueta (p. 83-92)

   Autor: Casal-Valls, Laura

   PDF
  • Reconstrucció del tresor del monestir de Sant Cugat del Vallès (p. 93-110)

   Autor: Vallugera Fuster, Anna

   PDF

 • Reviews - Reportatges - Reportajes
  • La setmana de l’art a Basilea (p. 111-114)

   Autor: Poch, Montserrat - Calleja, Sergio

   PDF

 • Notícies - Noticias - News
  • Notícies de l'Associació Catalana d'Estudis d'Emblemàtica, Art i Societat (p. 115-124)

   Autor: Emblecat Edicions

   PDF

 • Bases i tramitació - Bases y tramitación - Guidelines publising
  • Bases i tramitació per a la publicació d'un estudi de recerca (p. 125-133)

   Autor: Emblecat Edicions

   PDF