Emblecat Edicions

EMBLECAT EDICIONS. Consell editorial

Des de l’any 2011 inicià el seu projecte de publicar estudis de recerca. D’aquesta inquietud s’edità el primer número de la revista anual EMBLECAT l’any 2012, una fita que s’ha complert cada any (consulteu el nostre apartat destinat a “LA REVISTA”). Així mateix la llista de col·laboradors científics que d’una manera altruista han participat en l’avaluació dels articles publicats utilitzant el sistema de double blind peer review s’ha incrementat, testimoni del bon treball que s’està realitzant (consulteu l’apartat “COL·LABORADORS”). Si vol col·laborar  i aportar els seus estudis de recerca, consulti les bases i la tramitació en el pdf que trobarà en la darrera revista publicada.

Cal afegir que l’any 2016 la revista EMBLECAT va rebre el Premi ACCA 2015 de l’Associació Catalana de Crítics d’Art en l’apartat de publicacions.

El propòsit d’Emblecat Edicions és continuar en aquesta direcció i per tal motiu té com a objectiu publicar i convocar premis a la recerca, com els que a continuació es detallen:

 

PUBLICACIONS

 


 

PREMIS I CONCURSOS

 

WordPress Video Lightbox