Emblecat Edicions

EMBLECAT EDICIONS. Consell editorial

Des de l’any 2011 inicià el seu projecte de publicar estudis de recerca. D’aquesta inquietud s’edità el primer número de la revista anual EMBLECAT l’any 2012, una fita que s’ha complert cada any (consulteu el nostre apartat destinat a “LA REVISTA”). Així mateix la llista de col·laboradors científics que d’una manera altruista han participat en l’avaluació dels articles publicats utilitzant el sistema de double blind peer review s’ha incrementat, testimoni del bon treball que s’està realitzant (consulteu l’apartat “COL·LABORADORS”). Si vol col·laborar  i aportar els seus estudis de recerca, consulti les Bases i tramitació dels articles que també trobarà al darrer número de la revista publicat:

https://publicacions.emblecat.com/EMBLECAT/

Cal afegir que l’any 2016 la revista EMBLECAT va rebre el Premi ACCA 2015 de l’Associació Catalana de Crítics d’Art en l’apartat de publicacions.

La revista Emblecat està relacionada a les webs:

https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=30207

https://www.accesoabierto.net/dulcinea/ficha3648

POLÍTICA EDITORIAL  Conté els següents apartats:

  1. POLÍTICA D’ACCÉS OBERT
  2. DECLARACIÓ ÈTICA I DE BONES PRÀCTIQUES
  3. FREQÜÈNCIA DE PUBLICACIÓ
  4. BASES I TRAMITACIÓ D’ORIGINALS
  5. PROCÉS D’AVALUACIÓ D’EXPERTS / ERTES
  6. SENSE CÀRREC DE PUBLICACIÓ
  7. ANNEX: FORMULARIS I DOCUMENTS

Formularis i documents de l’Annex 8

  1. Formulari de revisió de textos. És el formulari que es posa a disposició dels especialistes que col·laboren en el procés d’avaluació.
  2. Declaració d’autoria. Aquesta declaració l’ha de signar l’autor del text, on acredita la seva autoria.
  3. Autorització per publicar. Document que signa l’autor pel qual permet a Emblecat Edicions i a RACO la publicació del seu text en versió impresa i digital.

La revista Emblecat és anual i interdisciplinària. Accepta estudis de recerca de diferents àrees de les humanitats, des de la iconografia, heràldica, història, literatura, antropologia, filosofia, sociologia, psicologia, i principalment la història de l’art. Per tant, són representades les diverses disciplines i tècniques artístiques com la fotografia, cinema, teatre, música, arquitectura, escultura, pintura, gravat, arts decoratives, moda i arts visuals. La revista té com a prioritat la difusió d’estudis de la imatge de tots el períodes històrics i països, amb una especial atenció a Catalunya. Els idiomes habituals són el català, castellà i anglès, tot i que no es rebutja cap treball en altre llengua sempre que tingui la qualitat que les bases de la Editorial demana.

La directora, Dra. Esther García Portugués, de la revista Emblecat és la responsable científic dels estudis que es publiquen, secundada i ajudada pels membres del Consell Editorial, sota la supervisió dels components del Comitè Científic i de tots aquells especialistes que col·laboren en la revisió a cegues dels articles.

L’ Entidad editora, Emblecat Edicions, de la revista Emblecat, Estudis de la Imatge, Art i Societat és de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica, Art i Societat

seu social:

Viladomat, 86

08015 – Barcelona

revista@emblecat.com

Darrerament i pels vincles que s’han establert amb Llatinoamèrica i concretament a Mèxic, s’ha obert una línia de recerca en la qual es fa evident la relació existent entre la cultura de Catalunya i aquests països llatins.

El propòsit d’Emblecat Edicions és continuar en aquesta direcció i per tal motiu té com a objectiu publicar i convocar premis a la recerca, com els que a continuació es detallen:

 

PUBLICACIONS

 


 

PREMIS I CONCURSOS

 

WordPress Video Lightbox