Qui som?

L’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica, Art i societat – Emblecat – està formada per socis investigadors i socis dilettanti interessats en l’estudi de la imatge vinculada a la cultura de tots els períodes històrics, països i llengües, amb una especial atenció a Catalunya.

Emblecat és interdisciplinar i fomenta l’intercanvi d’estudis entre diferents camps de recerca: la iconografia, l’heràldica, la història, la literatura, l’antropologia, l’art, la filosofia, la filologia, la psicologia… Àrees dins de les humanitats i fins i tot de les ciències: la botànica, la medicina, les matemàtiques, etc.

Emblecat té al darrere un equip de professionals acreditats a disposició dels associats que vetlla pels seus interessos d’acord amb la filosofia per la qual es constituí l’Associació, essent una de les seves fites més importants la difusió dels estudis.

Coneix al nostre equip: