Qui som?

L’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat – Emblecat –  és una associació científica sense ànim de lucre destinada a la difusió d’estudis de recerca.

Emblecat és una plataforma creada l’1 d’abril de 2010 per investigadors i té com a prioritat l’estudi de la imatge vinculada a la cultura simbòlica de tots els períodes històrics, països i llengües, amb una especial atenció a Catalunya.

Emblecat és interdisciplinar i fomenta l’intercanvi d’estudis entre diferents camps de recerca: la iconografia, l’heràldica, la història, la literatura, l’antropologia, l’art, la filosofia, la filologia, la psicologia… Àrees dins de les humanitats i fins i tot de les ciències: la botànica, la medicina, les matemàtiques, etc.

Emblecat té al darrere un equip de professionals acreditats a disposició dels associats que vetlla pels seus interessos d’acord amb la filosofia per la qual es constituí l’Associació, essent una de les seves fites més importants la difusió dels estudis.

Coneix al nostre equip: