Membres de la Junta

 

Ventura Bajet Royo (president)

Joan Andreu Bajet Royo (secretari)

Narcís Bajet Sigalès (tresorer)