Caro Blázquez, Mikel

| Doctorand a la UNED. Historiador de l'Art

  • Especialitat: History of Contemporary Art, Conservation and Restoration, Decorative Arts
  • Contacte: mikelcaro.arte@gmail.com

Experiència professional

2012-2018. Galería Artemisia (Madrid): investigació, taxació, catalogació, administració, marketing, comptabilitat i logística vinculada amb la compra-venda d'art on line o de cara al públic.
Diversos projectes amb galeries com Coll&Cortés (Madrid), Colnaghi (Londres), Galerie J.Kugel (París), Leon Gallery (Manila), cases de subhastes nacionals i internacionals i institucions com el Museo de Bellas Artes de Bruselas, el Museo de Trento, el Museo Nacional de Cerámica, el Museo de América o el Palacio Real de Madrid.
Participació en fires nacionals i internacionals com LAW (Londres), IFAE (Palm Beach), TEFAF (Maastricht), MODENANTIQUARIA (Módena) y FERIARTE (Madrid).
2011-2012. Hispanic Society of America (Nova York): Col·laboració en el registre , la recerca, la documentació, la restauració i l'exposició de Pintura Antiga i del segle XIX.
Mentor: Dr. Marcus Burke, conservador senior del Departament de Pintura Antiga de la HSA.
2010-2011. Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid): Col·laboració en la catalogació de peces, estudis sobre el públic, programa d'activitats, comunicació i posicionament en xarxes socials. Mentora: Sofía Rodríguez Bernis, directora del MNAD i membre de l' ICOM a Espanya.
2010. CyRespa S.L. (Alfaro, La Rioja): intervenció en treballs de conservació i restauració dels retaules de la Colegiata de San Miguel.

Formació acadèmica

2018-19. Doctorand a la UNED. Tesi doctoral sobre el pintor Federico Beltrán Massés (1885-1949). Tutora: Dra. Amaya Alzaga.
2016-17. Revista Nuevo Estilo i Universidad Complutense (Madrid): Curs Superior Universitario de Diseño de Interiores.
2015-16. Centro de Estudios de Técnicas Documentales (Madrid): Máster Preparatorio para las Oposiciones Nacionales de Conservador de Museo.
2007-12. Llicenciatura en Belles Arts per la Universidad Complutense de Madrid: especialització conservació i restauració de béns culturals.
2011-12. Escuela de Arte y Antigüedades (Madrid): Curs Superior de Tasación y Peritaje de Bienes Culturales.
2010-11. Universidad de Alcalá de Henares: Curs Universitario de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Museografía.
2009-10. Universidad de Alcalá de Henares: Curs Universitario de Museología.

Línies d'investigació

L'obra i la vida de l'artista Federico Beltrán Massés

Premis

I.E.S. Gonzalo de Berceo, Alfaro (La Rioja): Honor matriculation awarded to Second Batxiller to enter the University.