Gavrus-Ion, Alina

| Llicenciada en Humanitats

  • Especialitat: Antropologia biològica
  • Contacte: alina.gavrus@gmail.com

Formació acadèmica

Doctoranda en Biodiversitat a la Universitat de Barcelona (2015-). “Interactions and Evolutionary Patterns of Human Life History Traits” co-dirigit per la Dra. Mireia Esparza i Dra. Esther Esteban.

Màster d’Antropologia Biològica a la Universitat de Barcelona (2015). Treball final de Màster amb el títol “Heritability of Life History Traits in humans: comparison with the heritability of morphological traits” co-dirigit per la Dra. Mireia Esparza i Dra. Neus Martínez Abadías.

Graduada en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya (2014). Treball final de Grau amb el títol “Otakus a Barcelona. Relacions online i offline” dirigit per la Dra. Nadja Monnet.

Ponències, congressos i altres col·laboracions;

Gavrus-Ion A, Esparza M, Martínez-Abadías N, Sjøvold T, Hernández M, González-José R, Esteban-Torné ME (2016), “Fitness Relation Reduces the Heritability of Traits: Life History Traits versus Morphological Traits in Humans”. XXXII Colloque du Groupement des Anthropologues de Langue Française. Toulouse, France. Pòster.