Romero López, Lourdes

| Historiadora de l'art

  • Especialitat: Món romà i pintura
  • Contacte: taganana5@hotmail.com

Experiència professional

Ha desenvolupat tasques de documentalista i arxivera en projectes vinculats a diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i a institucions municipals (2007-2008). Ha treballat a la Diputació de Barcelona a l’Àrea de Documentació de l’Arxiu Fotogràfic del Fons Documental del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local (2005-2007). Ha col.laborat i treballat amb diverses institucions relacionades amb l’àmbit patrimonial, cultural, artístic i museogràfic (2004-2007). Ha desenvolupat treballs d’investigació específics per a patrons privats. Ha estat marxant i assessora d’art en tasques adreçades a la gestió i adquisició de fons artístics per a patrons privats (2005).

Formació acadèmica

Llicenciada en Filosofia i Lletres, Història de l’Art, per la Universitat Autònoma de Barcelona 2004. Premi Extraordinari de Llicenciatura 2004. Curs d’Adaptació Pedagògica en l’especialitat d’Història, Història de l’Art i Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona 2004. Ha obtingut una beca en projectes de documentació i investigació al Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona 2004. Ha realitzat més de quaranta cursos d’especialització en el món antic i clàssic i diversos cursos de traducció de llengua egipcia jeroglífica.

Línies d'investigació

Actualment duu a terme el Treball d’Investigació sobre la decoració pictòrica i estucs de la vil.la romana de Torre Llauder de Mataró que s’incardina dins del programa de Doctorat “Arqueología Romana en Hispania”, que imparteix el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El treball esta essent dirigit per la doctora C. Guiral Pelegrín.