Rovira i Marquès, Maria del Mar

| Doctora en Història de l'Art

  • Especialitat: Art Modern i col·leccionisme
  • Contacte: mar.rovira.marques@gmail.com

Experiència professional

Professor:
Assignatura Iconografia: mitologia i religió, del programa d’Història de l’Art de la Universitat de l’Experiència. Universitat de Barcelona, Centre Cultural El Carme de Badalona – 07/02/2019-30/05/2019 (32 h)

Assignatura teòrica Iconografia, al grau d’Història de l’Art de la Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona – 17/09/2018-17/01/2019 (60 h, 6 crèdits)

Assignatura teòrica Iconografia, al grau d’Història de l’Art de la Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona – 12/09/2017-17/01/2018 (60 h, 6 crèdits)

Assignatura Història de l'art català modern i contemporani, del segon curs d'Història de l'Art de la Universitat de l'Experiència. Universitat de Barcelona, Centre Cultural El Carme de Badalona – 07/02/2017-28/03/2017 (16 h)

Assignatura teòrica Iconografia, al grau d’Història de l’Art de la Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona – 19/09/2016-23/01/2017 (60 h, 6 crèdits)

Dues classes teòriques a l’assignatura Barroc en els segles XVII i XVIII, al grau d’Història de l’Art de la Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona – 14 i 15/04/2016 (3h)

Una classe teòrica a l’assignatura Iconografia: mitologia i religió, del programa d’Història de l’Art de la Universitat de l’Experiència. Universitat de Barcelona – 14/04/2016 (2h)

Dues sessions teòriques sobre «L’ús de les fonts figuratives per a l’estudi de l’argenteria barroca no conservada d’època moderna», a l’assignatura Argenters i joiers de Catalunya, grau d’Història de l’Art, Universitat de Barcelona – 27/03/2015 i 18/03/2016 (1h)

Curs de doctorat Ortofonia i expressió oral en públic
Doctorat en Història de l’Art. Universitat de Barcelona, 12/02/2014-26/03/2014 (8h):
Curs per a treballar la pronunciació correcta, l’entonació, el capteniment i la gestualitat en el nostre discurs oral en públic.

Curs Educació i tècnica de la veu
Institut de Ciències de la Educació. Universitat de Barcelona, 04-08/07/2016 (25h):
Curs destinat al desenvolupament de les tècniques de veu en l'àmbit docent, conferències, exposicions i altres presentacions.

Curs Tècniques de presentació en públic: comunicació i imatge personal
Institut de Ciències de la Educació. Universitat de Barcelona, 03-07/07/2017 (25h):
Curs destinat a aprendre i desenvolupar els principals aspectes comunicatius per dissenyar o dur a terme exposicions en públic amb el màxim d’eficàcia en l’àmbit comunicatiu de la docència.

Formació acadèmica

Doctorat en Societat i Cultura
Àmbit: Història i Teoria de les Arts
Itinerari “Història de l’art modern i contemporani”, Universitat de Barcelona
Tesi doctoral: Casa de la Congregació de la Missió a Barcelona. De l’església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu dels paüls a la parròquia mercedària de Sant Pere Nolasc (1703-2017) 09/2013-03/2019

Màster Oficial d’Estudis Avançats en Història de l’Art
Iinerari “Història i Teoria de les Arts: Fonaments i Línies”, Universitat de Barcelona
Lectura del treball d’Investigació: L’església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu de Barcelona. Aspectes arquitectònics i ornamentals (1704-1999). 09/2012-09/2013

Llicenciatura en Història de l’Art
Universitat de Barcelona 09/2007-02/2012

Línies d'investigació

Projecte d’investigació ACPA 2 - Arte y cultura en la Barcelona moderna (ss. XVII-XVIII). Relaciones e influencias en el ámbito del mediterráneo occidental, de la Universitat de Barcelona, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (PGC2018-093424-B-I00) – 01/01/2019 – actualitat

Projecte d’investigació ACPA - Arquitectura i ciutat: Programes artístics a Barcelona, 1714-1808, de la Universitat de Barcelona, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2015-70030-P) – 01/01/2016-31/12/2017

Projecte d’investigació ACAF/ART 3 - Cartografías críticas, analíticas y selectivas del entorno visual y monumental del área mediterránea en la edad moderna de la Universitat de Barcelona, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2013-43122P) – 01/01/2013-31/12/2015

Ponències, congressos i altres col·laboracions;

«La pintura mural del darrer terç del Set-cents en espais sagrats barcelonins», al curs La Barcelona oculta. Art, arquitectura i societat en el darrer terç del segle XVIII, organitzat per Els Juliols, cursos d'estiu de la Universitat de Barcelona. Barcelona - 14/07/2017

«Josep de la Concepció, un arquitecte entre Catalunya i el País Valencià (segle XVII)», al curs La Mediterrània catalana: l’art, organitzat per la Universitat Catalana d’Estiu. Prada del Conflent, França – 19/08/2016

Curs Roma Caput Mundi, organitzat per la Fundació Universitària Martí l’Humà i el Reial Cercle Artístic de Barcelona. Barcelona – 09/02/2016

Premis

Ajut de personal investigador en formació (APIF-UB) – Universitat de Barcelona.
01/04/2016 – 31/03/2019. Destinat a la formació en la recerca i la docència de personal en programes de doctorat, mitjançant l’elaboració d’una tesi doctoral i la col·laboració docent en Departaments de la UB

Beca per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de les universitats públiques del sistema universitari català. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 01/04/2013-01/07/2013

Ajut complementari per fer estades a l’estranger vinculat al contracte d’investigació predoctoral APIF de la Universitat de Barcelona:
Arxiu Secret del Vaticà, Itàlia, maig-juny 2017