Vallugera Fuster, Anna

| Historiador de l'art

  • Especialitat: Mercat de l'art
  • Contacte: annavallugera@hotmail.com

Experiència professional

Durant l’últim curs de Llicenciatura realitzà pràctiques d’arxivíxtica i documentació a la Biblioteca General de la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat en institucions relacionades amb la cultura i l’art com l’Associació de Galeries d’Art contemporani ArtBarcelona o Amics del Museus de Catalunya. Participa activament en les activitats del Projecte de recerca d’art modern ACAF/ART del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i actualment treballa com a becària col·laboradora del Departament d’Història de l’Art en l’àrea de Multimèdia.

Professional convidada per la Universitat de Barcelona impartint classes en el Màster d’Estudis avançats en Història de l’Art en les assignatures El Mercat artístic: criteris i circuïts (Curs 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013), El món editorial de l’art (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013) i Mètodes d’investigació històrica (2012-2013). També en el Màster de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.

Col·laboradora de l’editorial Random House Mondadori com a lectora.

Col·laboradora habitual d’Amics dels Museus de Catalunya en les funcions de guia.

Habilitada per la Generalitat de Catalunya com a Guia Oficial en les llengües catalana, castellana i alemanya.

Editora de la revista Emblecat, així com d’Emblecat Edicions.

Formació acadèmica

Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2007). Cursà a la Universitat de Barcelona el Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) de Geografia, i Història (2007). Màster Oficial d’Estudis Avançats en Història de l’Art de la Universitat de Barcelona en el 2009 (Premi Extraordinari). Actualment doctoranda del Programa de Doctorat en Història de l’Art (amb menció d’excel·lència) de la Universitat de Barcelona (des de 2009).

Línies d'investigació

El seu treball final de Màster Art Barcelona: Un exemple d’associacionisme de galeries d’art va merèixer la qualificació de Matrícula d’Honor i va suposar un primer pas en la recerca en l’àmbit del mercat artístic a Catalunya, que suposa un estudi interdisciplinari entre art, economia i sociologia.

Actualment està portant a terme la seva Tesi Doctoral Els orígens del mercat artístic a Catalunya. L’explosió del darrer terç del segle XVIII a Barcelona dirigida per la Dra. Rosa Maria Subirana Rebull. S’ha concedit a una síntesi d’aquest projecte de recerca el premi de la Fundació Barcelonesa d’Amics del País (D. Gubau i Rosell i Mañé) otorgat per la Societat Econòmica d’Amics del País (2011). També ha estat becària de la Fundació Güell el curs 2011-2012 per tal de desenvolupar la seva tesi doctoral.