Mala Praxis en el mercat de l’art

La Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica, Art i Societat presenta dentro de las Jornades Internacionals de la Imatge la conferencia de la Dra. Esther García Portugués titulada ‘Mala Praxis en el mercado del arte’.  Presenta algunos ejemplos de obras de arte manipuladas y falsificadas del artista catalán  Mariano Andreu para mostrar qué pasa en el mercado del arte.

Para seguir la conferencia solo tiene que entrar aquí mismo.

La Asssociació Catalana de Crítics d’Art ha hecho difusión de las Jornadas en la página web

https://acca.cat/podeu-recuperar-els-videos-de-les-jornades-internacionals-de-la-imatge/