DOTACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EMBLECAT 2017

ATORGADO POR LA

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESTUDIS D’EMBLEMÀTICA, ART I SOCIETAT

 Más información consultar la convocatoria.