Associació Catalana de Crítics d’Art de Catalunya

La nostra sòcia, Laura Casal-Valls, ha entrat a formar part de l’Associació Catalana de Crítics d’Art de Catalunya. L’ACCA és una associació que agrupa professionals actius en els àmbits de la crítica, la difusió i l’estudi del fet artístic, el comissariat d’exposicions, la museologia, la docència i l’escriptura de l’art.  Va ser fundada l’any 1978 i té la seva seu a la ciutat de Barcelona. L’ACCA és la secció catalana de l’Associació Internacional de Crítics d’Art (AICA) ONG integrada per 4200 membres i més de 60 seccions arreu del món.