Seminari de Recerca i Història de l’Art

Emblecat-Edicions

La sòcia investigadora Anna Vallugera va participar el passat 28 de novembre de 2012 en el Seminari de Recerca i Història de l’Art “Del Protocol a l’Estat de la Qüestió: Treballs de màster i Tesis Doctorals 2012” organitzat pel Projecte de recerca ACAF/ART de la Universitat de Barcelona i finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, del qual n’és col·laboradora.

En la intervenció, intitulada El gran creixement del mercat artístic a la Barcelona del darrer terç del segle XVIII, s’ha presentat l’estat d’aquesta recerca doctoral en curs.