Socis d’Emblecat han participat en el VII Col·loqui Internacional SIERS: Les relacions de successos en els canvis polítics i socials de l’Europa moderna, celebrat a la Universitat de Girona del 4-6 de setembre de 2013 a la Sessió Societat i figures històriques segle XVIII.

José A. Ortíz va presentar Metodologia per a l’estudi d’una mort: Les exèquies de Carles II en un context de canvi dinàstic i Anna Vallugera, La visita de Carles IV i Maria Lluïsa de Parma a la fàbrica d’indianes d’Erasme de Gònima. L’acceptació definitiva d’un “parvenu”.