De nou Emblecat col·labora amb el Museu de Ceràmica de Barcelona paticipant en el Col·loquis a les sales III. Esther García Portugués presentarà el proper dia 27 de febrer el tema intitulat Hortus conclusus. Jardins i salons de la noblesa catalana del segle XVIII. El plafó de ceràmica conegut per La xocolatada (1710) constitueix un testimoni recopilador de les costums d’una societat catalana culta, galant i coneixedora de les novetats. La música, el ball, el tabac, la xocolata i els àpats hi són presents, una interdisciplinarietat social que fa pensar en la funció dels jardins com una prolongació dels salons de les cases palau.