Emblecat-Edicions

Els passats dies 20 i 21 de maig Laura Casal-Valls va assistir al Congrés Fashion Through History: Costumes, Symbols, Comunication que va tenir lloc a La Sapienza, a Roma. La nostra sòcia va presentar la comunicació “The evolution of fashion production as part of the social history: the impact on the nineteenth-century women in Catalonia”, que va ser molt ben rebuda entre els assistents.

Els abstracts dels participants es poden consultar aquí