Emblecat a la xarxa social facebook

La pàgina web de Emblecat és l’espai de comunicació amb els seus socis i amb els interessats en els temes de recerca i les activitats que s’organitzen amb regularitat, però, conscients de l’impacte i del flux d’informació que circula a través de la red social i amb la finalitat d’estar en constant vinculació amb els nostres socis i establir altres xarxes de comunicació, Emblecat ja està en facebook, des d’on farem ressò de les nostres activitats. Tots els interessats poden contactar, enviar informació i rebre notificacions de les nostres activitats. Visita el nostre espai facebook.