devoción inmaculista en Barcelona

Emblecat-Edicions

Alma Reza Vázquez ha publicado un artículo vinculado a la línea de investigación La fiesta en Catalunya de EMBLECAT. Aquí tenéis la referencia:

Reza Vázquez, A., “Devoción Inmaculista en Barcelona, 1652 – 1662. Una imagen triunfal de  la monarquía hispánica”, Actas del VIè. Congrés d’Història Moderna de Catalunya: La Catalunya diversa: Cultura i pràctiques culturals. Pedralbes. Revista de Historia Moderna, nº 28, Barcelona, Universidad de Barcelona, 15-19 de diciembre de 2008 (2010).[ISSN 0211-9587]

Ver texto