el monarca en el ‘Aureum Opus’ de Alcira

Marisol Barrientos Lima ha publicado un artículo vinculado a la línea de investigación Imagen y texto de EMBLECAT. Aquí está la referencia:

Barrientos Lima, M., “La representació del monarca en l’Aureum Opus d’Alzira: tipologies , models i particularitats”, dentro de R. Alcoy (ed.) El Trecento en obres. Art de Catalunya i art d’Europa al segle XIV. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009, pp. 425-434 [ISBN 978-84-475-3394-7]