Emblecat obté l’Habilitació de Guia Oficial Turístic de Catalunya

Emblecat-Edicions

Els socis investigadors Esther García Portugués, José Antonio Ortiz, Natàlia Esquinas i Anna Vallugera han obtingut l’Habilitació de Guia Oficial de turisme de Catalunya (en els idiomes català, castellà, francès i alemany) que expedeix la Generalitat de Catalunya per a tal efecte, després de superar les proves corresponents.

Val a dir que això permetrà a Emblecat desenvolupar les seves activitats de divulgació, no només per als seus socis i acompanyants, sinó per totes aquelles persones que desitgin participar-hi i disfrutar de la nostra història, art i cultura. A més, permetrà la programació d’activitats en museus i centres de titularitat pública.