El “ramillete” neoclàssic barceloní

S’ha publicat l’estudi d’Esther García Portugués, un tema vinculat amb la seva tesi doctoral José Nicolás de Azara i la seva repercussió en l’àmbit artístic català (2007). La recerca és una aproximació a la influència italiana i al mateix temps a les diferències en la decoración de les taules barcelonines, trobam alguns exemples d’aquestes petites peces escultòriques al Museu de Ceràmica de Barcelona i a la Fundació Cultural Rocamora:

«El Neoclasicismo en el ‘Trionfo de Tavola’ y la versión barcelonesa del ‘Ramillete’», Jornades profesionals: El mueble y los interiores desde Carlos IV a la época Isabelina, Nuevos estudios, Barcelona, Fundación cultural Rocamora i Associació per a l’Estudi del Moble, 28 i 29 de Maig de 2010, Barcelona, Museu de les Arts Decoratives i Institut de Cultura, 2011, pp.113-124

[ISBN 978-84-9850-340-1]