Els socis investigadors que participaren en el IXè Congrés de la Sociedad Española de Emblemática presentaren la revista número 2 d’Emblecat.  Es van fer una foto del grup com a recordatori d’aquesta trobada a la Universidad de Málaga.