Emblecat en el VIIè Congrés d’Història Moderna

El proper dia 17 de desembre es fa la inauguració del VIIè  Congrés d’Història Moderna de Catalunya, organitzat pel Departament d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Durant la setmana i fins el dia 20 de desembre es presentaran comunicacions que són fruit de les recerques realitzades durant els darrers anys. Entre el historiadors que hi participen figuren alguns dels socis d’Emblecat amb els següents títols:

Esther García-Portugués amb el tema José Nicolás de Azara, protector y difusor de la ciencia. Una aproximación.

Anna Vallugera Fuster amb el tema Erasme de Gònima. De fabricant d’indianes a l’estatus nobiliari. Preservació patrimonial. Estudi que comparteix amb Rosa Maria Subirana Rebull.

José A. Ortiz amb el tema Vencedors, vençuts i exiliats: la memòria de la mort i més enllà del 1714

Més informació sobre el Congrés la podreu consultar a la web de la Universitat de Barcelona, Història Moderna