La farmàcia Bolós de Barcelona

En el darrer número de Coup de fouet s’ha publicat l’article “La farmàcia Bolós de Barcelona” de Fàtima López, sòcia investigadora d’Emblecat. Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i societat.

La Bolós és una de les farmàcies modernistes millors conservades de la ciutat. Considerada una joia decorativa forma part del cicle d’itinerari que Emblecat ofereix aquesta primavera, en el mes de maig, titulat Les farmàcies de la Barcelona modernista.
Coup de fouet és la revista publicada per la Ruta Europea del Modernisme i editada pel Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona amb una difusió internacional.

Escrit de Fàtima López