Emblecat-Edicions

La Universitat Jaume I ha publicat recentment Les arts i l’arquitectura del poder, que recull les ponències presentades al XIX Congrés CEHA, celebrat del 5 al 8 de setembre de 2012 a la seu de la Universitat a Castelló de la Plana. Socis d’Emblecat van participar amb els següents temes:

Anna Vallugera Fuster. Art com a motor econòmic i art com a demostració de poder. La configuració del mercat de l’art català a la Barcelona de finals del segle XVIII.

Fàtima López. La creació de nous edificis i establiments de l’oci per a la burgesia de la Barcelona del 1900. Fàtima López

Esther García Portugués. Costums socials de la noblesa catalana del XVIII. Salons i jardins, «hortus conclusus» del poder i de l’estatus social.

José Antonio Ortiz García. L’espectacle del poder i la mort a la Barcelona barroca.

Natàlia Esquinas. El Monument al General dominicà Ulisses Heureaux, de Pere Carbonell (1897).

Las artes y la arquitectura del poder,  Víctor Mínguez (ed.) Castelló de la Plana Publicacions de la Universitat Jaume I, 2013.  ISBN 978-84-8021-938-9