Emblecat-Edicions

El passat dia dimecres 22 d’octubre Emblecat va presentar al Librerio de la Plata, ubicat Sabadell, el llibre Nuevas Artemisias. Creación, tradición y mito a càrrec de la Dra. Laura Casal-Valls.

Nuevas Artemisias es una recopilacions d’estudis dedicats a la dona que intenta fermen reflexionar lector sobre la presencia femenina i el paper que ha jugat en la societat, com ha evolucionat la seva imatge al món i a la història de l’art, a l’àmbit familiar, laboral, del mite a la tradició.
Nuevas Artemisias. Creación, tradición y mito (2014), Barcelona, Emblecat Edicions
Autors: Marisol Barrientos Lima, Roberta Bogoni, Laura Casal-Valls, Esther García-Portuguès, Alina Gavrus, Jose A. Ortiz, Alma Reza i Diana Reza.
Presentació: Rosa Regàs
Més informació