Revista Estudi del Moble

Ja està disponible el darrer número de la revista ESTUDI DEL MOBLE, publicació de l’Associació per a l’Estudi del Moble.
Sumari:
La caoba: orígenes de un material singular
La berlina del marquès de la Torre
Chaiselongue Rio
La vida millorada: evolució de les característiques formals del mobiliari en els interiors domèstics barcelonins de 1600 a 1700
L’Armari dels Privilegis i Actes de la Ciutat, de l’Arxiu Municipal de Lleida

Més informació  www.estudidelmoble.com