Tesi doctoral de Maria del Mar Rovira

Tesi doctoral Rovira portada

Tesi doctoral Rovira portada

Maria del Mar Rovira i Marquès defensà la tesi doctoral el dia 17 de juny de 2019 a la Universitat de Barcelona, obtenint la màxima qualificació: Excel·lent cum laude.

La tesi intitulada Casa de la Congregació de la Missió a Barcelona. De l’església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu dels paüls a la parròquia mercedària de Sant Pere Nolasc presenta un estudi històric dels aspectes artístics i arquitectònics que van caracteritzar les cases de la Congregació de la Missió fundades a Barcelona, en ser concebudes a partir d’uns preceptes constructius singulars i paradigmàtics en el context artístic català del Set-cents. Així mateix, el treball mostra els resultats de la recerca relacionada amb l’evolució estructural d’aquests conjunts per a explicar l’adaptació dels edificis a les successives modificacions dels seus usos i a l’entramat urbà que els emparava. Per tant, s’han analitzat les circumstàncies relatives al seu establiment el 1703 al Principat, la seva evolució al llarg de tot el segle XVIII i primer terç del XIX, les conseqüències de la secularització d’aquests espais sacres i la seva transformació en conjunts civils entre el 1809 i el 1942, per a finalment estudiar el procés de demolició dels cenobis i la rehabilitació d’un dels seus elements constitutius, el temple de la Casa de la Missió del carrer Tallers, per a desenvolupar un procés d’adequació del conjunt a la nova trama urbana i a un nou culte mercedari.

L’estudi de la fundació, del desenvolupament i de les vicissituds que van envoltar l’establiment de les Cases de la Congregació de la Missió a Barcelona, permet donar valor als seus elements artístics i arquitectònics, a les mostres de pintura mural que encara es conserven i als béns patrimonials que van formar part dels conjunts; així com reconèixer, a través d’aquests casos d’estudi, els condicionants que van envoltar la transformació dels conjunts cultuals de Barcelona en edificis d’ús militar a partir de la Guerra del Francès, així com les problemàtiques derivades d’aquestes ocupacions quant a la gestió i conservació del seu patrimoni.