Investigadores de Emblecat en la Universitat de Barcelona

Emblecat-Edicions

Repitiendo la experiencia de cursos anteriores, la socia investigadora Anna Vallugera participa en el curso 2012-2013, como colaboradora en el Master Oficial de Estudis Avançats en Història de l’Art que imparte la Universitat de Barcelona.

Ha realitzado la sesión introductoria de la asignatura El mercat artístic: criteris i circuits, coordinada por el Dr. Joan Ramon Triadó.

Dos sesiones tituladas Taller: Maquetació de publicacions d’art, que forman parte de la asignatura “El món editorial de l’art”, coordinada por la Dra. Rosa Alcoy.

Una sesión titulada Sessió pràctica de documentació i arxius en la Biblioteca de Catalunya como salida de campo de la asignatura “Mètodes i tècniques d’investigació històrica”, coordinada por el Dr. Joan Sureda.