Investigadors d’Emblecat a la Universitat de Barcelona

Repetint l’experiència de cursos anteriors, la sòcia investigadora Anna Vallugera participa en el curs 2012-2013, com a col·laboradora en el Màster Oficial d’Estudis Avançats en Història de l’Art que imparteix la Universitat de Barcelona.

Ha realitzat la sessió introductòria de l’assignatura El mercat artístic: criteris i cricuits, coordinada pel Dr. Joan Ramon Triadó.

Dues sessions titulades Taller: Maquetació de publicacions d’art, que formen part de l’assignatura “El món editorial de l’art”, coordinada per la Dra. Rosa Alcoy.

Una sessió titulada Sessió pràctica de documentació i arxius a la Biblioteca de Catalunya com a sortida de camp de l’assignatura Mètodes i tècniques d’investigació històrica, coordinada pel Dr. Joan Sureda.