Emblecat al festival de Tarraco Viva

Emblecat-Edicions

Marsiol Barrientos presentà “Una de romans” a la XIVena edició del festival TARRACO VIVA, que se celebrà a la ciutat de Tarragona des del 14 al 27 de maig de 2012. El tema tractà de descobrir alguns del tòpics sobre el món antic que el cinema ha difós en la gran i petita pantalla. Va respondre a la pregunta ¿quines són les mentides més difoses al cinema?, amb alguns exemples que posaven de relleu alguns fets transformats de la realitat històrica.