José Antonio Ortíz soci investigador d’Emblecat realitzarà la lectura de la seva tesi doctoral titulada Art, Devoció i ritual funeraris a la Catalunya Moderna dirigida per la Dra. Sílvia Canalda i Llobet.
L’acte tindrà lloc a la Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (Carrer de Montalegre, 6, Barcelona) el dia dimecres 16 setembre 2015 a les 11h.