Emblecat-Edicions

Els estudis presentats per alguns dels membres d’Emblecat ja estàn programats en el calendari d’activitats que tindrà lloc en la Universitat Jaume I de Castelló els dies 5, 6, 7 i 8 de setembre de 2012.

A la secció I: Los edificios del poder

Fàtima López Pérez amb la recerca: “La creación de nuevos edificios y establecimientos del ocio para la burguesía de la Barcelona de 1900”

A la secció II: Los dominios del poder. Centros y redes del poder. La ciudad, el paisaje y el territorio.

Anna Vallugera Fuster amb la recerca: “Arte como motor económico y arte como demostración del poder. La configuración del mercado del arte catalán en la Barcelona de finales del siglo XVIII”

A la secció VI: Los Rituales del Poder (Fiestas, ceremonias y espectáculos del poder)

Esther García Portugués amb la recerca: “Costumbres sociales de la nobleza catalana del XVIII. Salones y jardines, hortus conclusus del poder y del estatus social”

José A. Ortiz García amb la recerca: “El espectáculo del poder y la muerte en la Barcelona barroca”

Contribucions investigadores que ja formen part de la bibliografía d’Emblecat