Recitat musical en El Cortesano de Luis Milán

Artículo de Luis Gásser

Article publicat en la revista núm. 6

La condició de compositor i poeta del vihuelista valencià permet observar les relacions entre la seva producció musical i la literària. La informació obtinguda, contrastada amb altres fonts musicals i literàries assenyalen interessants hipòtesi sobre les practiques interpretatives del recitat poètic musical a la primera meitat del segle XVI.

Abstract: Musical recitation in Luis Milán’s El Cortesano If we relate Luis Milán’s literary output to his musical output, what we learn, after comparison with other literary and musical sources, leads to interesting hypotheses about musical recitation in the first half of the sixteenth century.