Una traça inèdita per a un retaule de Francesc Tramullas

 

Revista Emblecat núm.9

Revista Emblecat núm.9

Santiago Mercader i Saavedra, estudi publicat a la revista Emblecat, núm. 9.

L’article de Santiago Mercader i Saavedra tracta de donar a conèixer una traça inèdita de Francesc Tramullas (1722-73) per a la realització d’un retaule dedicat a sant Gaietà de Thiene, fundador dels Teatins. A través d’una comparació amb altres traces conservades i ampliant la mirada a altres retaules de semblant tipologia de mitjan segle XVIII, s’atura en el cas del Retaule de Sant Pau de la catedral de Barcelona (1769-70), obra dirigida per Tramullas que guarda semblances amb el dibuix estudiat i del que també s’aporten algunes dades que no han quedat recollides en les fonts bibliogràfiques sobre la catedral.

Abstract: An unpublished drawing for an altarpiece by Francesc Tramullas
This article presents an unpublished drawing by the artist Francesc Tramullas (Barcelona, 1722-73) for the realization of an altarpiece dedicated to Saint Gaietà of Thiene, founder of the Theatines order. Through a comparison with other similar conserved designs and by extending its gaze to other altarpieces from the mid-18th century, it pauses to more closely examine the particular case of the Altarpiece of St. Paul (1769-1770) in Barcelona’s Cathedral, a work directed by Tramullas that is quite close to the studied drawing. In addition, we provide information about this altarpiece work that has not been gathered by any of the bibliographical sources on the cathedral.