Emblecat en la Universitat Jaume I de Castelló

Durant els dies 5, 6, 7 i 8 de septiembre de 2012 se celebrà el XIX Congrés Nacional de Història de l’Art, i els socis d’Emblecat presentaren els següents estudis de recerca:

A la secció I: Los edificios del poder, Fàtima López Pérez “La creación de nuevos edificios y establecimientos del ocio para la burguesía de la Barcelona de 1900″. A la secció II: Los dominios del poder. Centros y redes del poder. La ciudad, el paisaje y el territorio, Anna Vallugera Fuster “Arte como motor económico y arte como demostración del poder. La configuración del mercado del arte catalán en la Barcelona de finales del siglo XVIII”. A la secció III: Los rostros del poder, Natàlia Esquinas, El Monumento al General dominicano Ulises Heureaux, de Pere Carbonell (1897), i a la secció VI: Los Rituales del Poder (Fiestas, ceremonias y espectáculos del poder, Esther García Portugués, “Costumbres sociales de la nobleza catalana del XVIII. Salones y jardines, hortus conclusus del poder y del estatus social” i José A. Ortiz García, “El espectáculo del poder y la muerte en la Barcelona barroca”.

Estudis que formen part de la bibliografía d’Emblecat